eKasa - Registračné pokladnice | SK-TECH Vranov

Spoľahlivosť a kvalita!
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

eKasa


eKasa a online od 1.4 - 30.6.2019

Dňa 4. decembra schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc.
Aké dôsledky bude mať táto skutočnosť na všetkých majiteľov a prevádzkovateľov súčasných registračných pokladníc a fiškálnych zariadení?
 
Určite ste sa už v médiách stretli s pojmami ako „online“ alebo „eKasa“. O čo teda ide: Veľmi zjednodušene povedané, každá elektronická pokladnica bude napojená do internetu a bude odosielať vybrané dáta o prebiehajúcich transakciách na Finančnú správu Slovenskej republiky. Je to rozdiel v porovnaní so súčasným systémom, kedy sú dáta o transakciách uchovávané iba v pokladnici.

Čo robiť ak už používate staršiu pokladnicu? 
Je potrebné ju prerobiť na "online"

Aby všetci majitelia a prevádzkovatelia elektronických pokladníc spĺňali pravidlá nového zákona, budú musieť mať v druhom kvartáli budúceho roka pokladnicu, schopnú pripojiť sa „online“ do WiFi siete. To platí aj pre staršie pokladnice, ktoré sú v súčasnosti už v prevádzke: 
Euro     50
Euro   100
Euro   150
Euro   200
Euro 2100


Avšak nie vsetky modely pokladníc sa budú dať prerobiť!  

Nebudú už podporované modely:
   
Euro    500
Euro  1000
Euro  2000

V tomto prípade bude potrebné zakúpiť si novú pokladnicu

 
Žiadosť o pridelenie kódu eKasa klient ORP
=  AKO POSTUPOVAŤ  =

V súvislosti s úpravou pokladníc na on-line eKasa ORP je potrebné v predstihu požiadať D.Ú. o pridelenie kódu on-line eKasa ORP pokladnice a to formou elektronickej žiadosti (nie osobne):
 
 • Na webstránke Finančnej správy sa musíte najprv prihlásiť pomocou občianského preukazu s el.čipom, príp. ID a heslom, alebo pomocou el.podpisu KEP.
 • zvoľte subjekt, za ktorý budete žiadosť posielať a kliknite na "nastaviť"
 • fialovou farbou označené okno zahŕňa "katalóg formulárov"
 • po kliknutí na katalóg sa zobrazia "vyhľadávacie kritériá" a v políčku "Oblasť" zvoľte "Pokladnice eKasa klient" pokračujte tlačidlom "hľadať"
 • kliknite na malý sivý trojuholníček pri texte "Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient" a potom na "Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient"
 • po rozbalení odkazu kliknite na ikonu dokumentu  vpravo od textu  "ZoPKEKKv19   Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient" 
 • Teraz je potrebné doplniť potrebné informácie do formulára:
 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: adresa a firemné údaje by sa Vám mali načítať automaticky z databázy Finančnej správy
 2. ŽIADAM O: zvoľte možnosť "pridelenie kódu ORP"
 3. PODNIKATEĽ: zvoľte "Fyzická" (živnosť), prípadne "Právnická osoba" (s.r.o.), ďalšie informácie sa načítajú automaticky
 4. PREDAJNÉ MIESTO: (prevádzka): uviesť adresu prevádzky, kde bude Vaša pokladnica umiestnená, prípadne či ide o prenosnú pokladnicu - ak áno, "zaškrtnite políčko prenosná pokladnica eKasa klient"
 5. SKNACE: je potrebné vybrať zo zoznamu vašu obchodnú činnosť
 6. DAŇOVÉ KÓDY... Upozornenie! Keďže ešte nepoznáme termín servisu, tak NEDÁVAJTE v žiadosti možnosť zrušiť daňový kód pokladnice, pretože nebudete môcť pokladnicu do času vykonania servisu ďalej používať!!! K 30.6.2019 bude FS rušiť všetky DKP automaticky.
 • Formulár je potrebné po vyplnení dať skontrolovať - kliknite na modré tlačidlo "kontrolovať"
 • V prípade, že sa nenájdu žiadne chyby, zavrite oznámenie a kliknite na modré tlačidlo "Podpísať a podať EZ-ou", alebo na "Podpísať KEP-om"
 • Po úspešnom podpísaní sa žiadosť odošle Finančnej správe.

Formulár/žiadosť je potrebné zaslať čím skôr, aby v čase servisu ste už mali kód pridelený. Bez neho Vám totiž nieje možné pokladnicu prerobiť! Spracovanie podanej žiadosti može trvať aj 24 pracovných dní.

Po úspešnom odoslaní formulára a spracovaní žiadosti na D.Ú.
je potrebné si v eKasa zóne vyžiadať tzv. "autentifikačné údaje":

 • Na webstránke Finančnej správy sa musíte najprv prihlásiť pomocou občianského preukazu s el.čipom, príp. ID a heslom, alebo pomocou el.podpisu KEP.
 • zvoľte subjekt, za ktorý budete žiadosť posielať a kliknite na "nastaviť"
 • sivou farbou označené okno zahŕňa odkaz na eKasa zónu, na ktorý kliknite: • budete presmerovaní do eKasa zóny
 • na ľavej strane kliknite na odkaz "Žiadosti o nové autentifikačné údaje"
 • následne kliknite na sivé tlačidlo "Nové autentifikačné údaje" • v okne "Kód pokladnice" vyberte prislušný kód, ktorý Vám bol pridelený Finančnou správou
 • zadajte Vaše heslo, ktoré do budúcnosti !!starostlivo uchovajte!! a v ďalšom riadku ho ešte raz potvrďte
 • do poznámky môžete napísať typ alebo názov prevádzky, kde sa konkrétna pokladnica nachádza (hlavne pre tých, čo majú viac pokladníc)
 • kliknite na tlačidlo "vytvoriť"
 • v odkaze vľavo "Žiadosti o nové autentifikačné údaje" sa Vám zobrazí riadok s práve vytvorenou žiadosťou: • V stĺpci "Akcia" by sa Vám mala do niekoľkých hodín objaviť odkaz na "stiahnutie autentifikačných údajov".
 • V záložke "Pokladnice e-kasa klient" si v ľavej hornej časti okna klinite na tlačidlo "stiahnuť identifikačné údaje".
 • Tieto identifikačné a autentifikačné údaje je potrebné poskytnúť technikovi pri uvedení Vašej on-line pokladnice do prevádzky.


 

programovací softvér pre eKasa

 
 
 
 
 
 
Obchodné podmienky
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky